Parkering

På senteret er det 650 parkeringsplasser, med enkel adkomst til butikkene.

Parkering på Namsos Storsenter er enkelt. Det er totalt 650 parkeringsplasser. På vestsiden av bygget har vi parkeringshus på tak, samt omtrent 400 lett tilgjengelige parkeringsplasser rundt senteret.